Задължителни мерки за безопасност при събаряне на сгради

denitsa

Ако доверите процеса на доказани професионалисти, то вие значително ще увеличите шансовете събарянето на сградата да протече възможно най-безпроблемно, качествено и бързо.

Осигуряването на безопасен работен процес е абсолютно задължително, когато се предприема операция по събаряне на сгради.


Процесът по разрушаване и бутане на конструкции и постройки е особено трудоемка задача, изискваща щателно проучване и детайлно планиране, преди същностният процес на работа да започне.

Има една съществена част при планирането на операцията, която следва винаги да бъде с приоритет пред всичко останало. Говорим именно за вземането на адекватни и своевременни мерки за сигурност и безопасност. При дейности, когато човешките живот и здраве са застрашени, сигурността действително е от най-голямо значение и с това не бива да се прави компромис по никакъв повод.

В днешната статия излагаме пред вас няколко пункта, които следва да бъдат внимателно обмислени и планирани преди стартиране на същинската част.

Отстранете всички азбестови елементи

Какво представляват азбестовите материали? Това е влакнест материал, изключително устойчив на топлинни и химични въздействия. Често се използва като допълнително укрепващо средство за цимент и пластмаса. Среща се в изолацията на някои сгради и е опасен за вдишване, ако цялостта му бъде нарушена, т.е. ако се реже или пробива. Изключително противопоказно е азбестът да бъде разрушен и влакната му да попаднат във въздуха, където е възможно да бъдат вдишани и да причинят сериозни здравословни проблеми. Ето защо е важно сградата, която предстои да бъде разрушена, да се огледа за наличието на такъв материал и да се осигури неговото извеждане.

Участниците в процеса следва да носят защитно облекло

От изключителна важност е работниците и инженерите, назначени за извършването на операцията по събаряне на сгради, да бъдат щателно екипирани и предпазени с подходящо защитно и работно облекло.

Използването на услугите на доказани професионалисти

Ако доверите процеса на доказани професионалисти, то вие значително ще увеличите шансовете събарянето на сградата да протече възможно най-безпроблемно, качествено и бързо.

Следете праховите частици, отделяни във въздуха

Никое събаряне или унищожаване на сграда не би могло да премине без значителното отделяне на прах във въздуха. Важен елемент от цялостния процес е да се следят тези нива често и своевременно, за да се понижи риска от негативен ефект върху здравето. Изполвайте пръскачки, за да „отмивате“ разнасящата се из въздуха прах.

Next Post

Случаи от ежедневието, в които мини камерите ще са ни от полза

Ако сте човек, който обича чувството на информираност и да знае в детайли за всичко, случващо се наоколо, то, безспорно, мини камерите ще се превърнат във вашите любими устройства. През последните години се увеличи броят хора, които проявяват все повече заинтересованост относно видеонаблюдението – неминуемо то осигурява така необходимите и […]