Откриване на ЕООД – най-добрият стартиращ вариант за бизнеси при регистрация на фирма

Administrator

Излишно е да казваме, че процесът по създаване на собствен бизнес никак не приключва до следването на дадена концепция или стратегия за развитие.

Разбира се най-важният момент касае идването на първичната идея – това човек да е наясно с какво точно иска да се занимава и какъв бизнес да стартира, ознаменува и по-нататъшното развитие. Дали то ще е успешно, или не, зависи до голяма степен от правилното планиране и позициониране. Детайлното изследване на бизнес нишата е задължителен момент, ако искаме бъдещият ни бизнес да процъфтява. След като вече сме добили яснота относно същността и посоката на развитие, следва да предприемем и другата важна стъпка – задействането на процеса по регистрация на фирма и откриване на ЕООД в случай, че сме решили еднолично да управляваме бизнеса си.

Откриване на ЕООД – какво е добре да знаем?

Нека първо се спрем по-подробно на въпроса относно каква е разликата между двете най-често срещани абревиатури, касаещи регистрация на фирма. Вероятно не един и двама от вас изпадат в чудене, когато стане дума за ЕООД и ООД – каква именно е разликата?

За да знаете към кой тип фирма да се насочите, първо трябва да сте наясно с основните дистинктивни фактори. ЕООД наричаме фирма, която има един собственик. Респективно пък под ООД разбираме такава, която има двама или повече собственици. Важно е да се направи уточнението, че броят на собствениците, вписани във фирменото управление, не заяга броя на управителите – дори и да регистрирате ЕООД, вие бихте могли да разполагате с толкова управители, от колкото сметнете, че би се нуждаел вашият бизнес.

След като вече установихме разликата между двата вида дружества, следва да разгледаме по-подробно същността на ЕООД.

Процесът по откриване на ЕООД не е никак сложен, особено ако се ползвате с консултантските услуги на адвокат, добре запознат с цялостния процес. Съветваме ви да не губите време в лична подготовка на необходимата документация – поверете тази задача на своя адвокат, за да се задейства процедурата възможно най-бързо и да се минимизира шансът от допускането на грешки от какъвто и да е тип. Наборът от изрядни документи ще ви осигури откриване на ЕООД само за период от няколко дни – процесът по регистрация на фирма ще бъде факт.

Изисква се от вас и да откриете банкова сметка в банка по свой избор, която да обслужва интересите на бъдещия ви бизнес. Добрата новина за едноличните търговци при откриване на ЕООД засяга капитала, който следва да внесете по сметката – законово той следва да бъде минимум два лева. Това значително улеснява и олекотява цялостния процес по регистрация на фирма – дори и да не притежавате голям инвеститорски запас, вие отново бихте могли да регистрирате собствен бизнес. Това облекчение не е никак за подценяване – така фирмата ви може да стартира, без да е притисната от непосилни за един начален етап финансови изисквания.

Next Post

Разпределяне на месечния бюджет предварително – има ли ползи?

В днешно време хората все повече се занимават с въпроси, касаещи личния бюджет и как най-оптимално той би могъл да бъде разпределен в седмиците. Финансовата сигурност и стабилност са особено важни за това всички ние да се чувстваме спокойни и обезпечени. Вероятно сте срещали стотици съвети, касаещи спестяването на пари […]
финанси